Capitello di Pietra Macigno di Greve bastone listello e gola subbiata

capitelli
Capitello decorato con ovoli di Pietra Macigno di Greve
21/10/2018
capitelli
Capitello di Pietra Macigno di Greve
21/10/2018
capitelli

Capitello di Pietra Macigno di Greve bastone listello e gola subbiata


  Capital of Pietra Macigno of Greve bastone listello e gola subbiata


首都 Macigno di Greve石 bastone listello e gola subbiata


КАПИТЕЛИ из Пьетра Мачиньо из Греве bastone listello e gola subbiata